Konijnen koppelen

Hjelp kaninene dine knytte bånd, gjør dem venner for livet med denne steg-for-steg-planen!

Som kaninelsker er du sannsynligvis klar over at kaniner ikke trives alene. Kaninen er et flokkdyr, og den vil gjerne ha en kompis. For å få kaniner til å bli venner trenger du en god plan og kunnskap om kaninatferd. I tillegg er det lurt å ta hensyn til kjønnet og karakteren til de to kaninene. Du må forberede deg godt, for du vil jo at de to blir venner for livet. Det finnes flere måter å få kaniner til å bli venner på. Vi har utarbeidet noen tips og en plan for å støtte deg i prosessen når kaninene dine skal knytte bånd.

Skritt 1: Observasjon er viktig når kaniner skal bli kjent med hverandre

Å få kaniner til å knytte bånd er ikke noe man må ta lett på. Det er viktig at du kjenner til og kjenner igjen de små signalene i kaninenes atferd. La aldri kaninene være alene når de skal bli kjent og knytte bånd, og vær nøye med å observere alt som skjer. Vet du for eksempel hva det betyr hvis kaniner viser følgende atferd under prosessen med å bli kjent:


•    vasker seg selv
•    vasker hverandre
•    stikker ørene fremover eller bakover
•    prøver å bedekke hverandre
•    går rundt hverandre
•    løfter opp halen
•    sitter med ryggen mot hverandre

Det vanskelige er at ovenstående eksempler på atferd også kan ha andre forklaringer. Atferd som umiddelbart fremstår som negativt (ignorere hverandre, løpe etter hverandre osv.) behøver ikke alltid å være det. Kaninen kan for eksempel vaske seg når den føler seg komfortabel, men det kan også dreie seg om forskyvningsatferd, fordi den synes situasjonen er komplisert. Ørestillingene kan også ha flere betydninger. Ørene fremover: nysgjerrighet eller begynnende aggresjon.  Det finnes altså flere (små) signaler som du kan observere under prosessen med å knytte bånd, og for å unngå konfrontasjoner er det viktig at du kjenner til disse. Disse signalene gir deg masse informasjon. Du kan se om det går riktig vei eller ikke. Fordyp deg derfor i kaninatferd før du starter prosessen med å la kaninene knytte bånd. Synes du dette er vanskelig? Det finnes flere eksperter på kaninatferd som kan bistå deg.  

Skritt 2: La kaninene bli kjent på avstand før de slippes sammen

Før du plasserer kaninene fysisk sammen, er det lurt å la dem bli vant til hverandre på avstand. Kaniner kan være veldig territoriale. Når de har kunnet venne seg til hverandres lukt, vil dette ofte gjøre det enklere å knytte bånd. Hvordan kan du gå frem?

 1. Plasser burene stadig nærmere hverandre. De kan se og lukte hverandre, men de er ikke fysisk sammen. Likevel blir kaninene litt kjent med hverandre på denne måten.
 2. En annen mulighet er å la kaninene bytte bur et par ganger. Den forrige beboers lukt vil være igjen i buret. Og den forrige beboeren er den nye kompisen som de snart skal få hilse på. Lukt er veldig viktige for kaniner, og det å bli kjent med den andres lukt er et første skritt i prosessen med å knytte bånd. 
   

En kombinasjon av de to ovenstående trinnene fungerer ofte veldig bra. 

Skritt 3: Bestemme stedet hvor kaninene skal knytte bånd

Det er veldig viktig å tenke gjennom hvor kaninene skal være når de skal knytte bånd. Det er en viktig forutsetning for et vellykket vennskap. Du må ta hensyn til følgende:

 1. Nøytralt område 
  Det beste er om vennskapet kan dannes på nøytralt område. Hvis du vil la kaniner bli kjent med hverandre i hjemmemiljøet til en av dem, kan dette gjøre prosessen vanskeligere. Kaniner er territoriale, og de ønsker å forsvare reviret sitt. Et nøytralt sted kan for eksempel være badet, gangen eller et annet sted der kaninene ikke har vært tidligere. 
   
 2. Krav til størrelse
  Hvis du bruker et veldig stort rom til prosessen med å knytte bånd, kan kaninene unngå eller ignorere hverandre fullstendig. I et for lite rom vil de ikke kunne gi hverandre nok rom. Du kan ta utgangspunkt i at et rom på 2 x 3 meter er et passe stort rom når kaniner skal knytte bånd. 
   
 3. Gjemmested
  Under prosessen med å knytte bånd, synes kaninene det noen ganger er fint å kunne trekke seg tilbake og være ute av synet til den andre kaninen. Dette kan du oppnå ved å sette ut en pappeske eller lignende i rommet. Kaninen kan gjemme seg bak denne og komme til hektene igjen. Ikke lag hull i esken slik at de kan gjemme seg inne i esken, for hvis begge kaniner går inn i esken, er det for liten plass. Dessuten vil du ikke så lett kunne gripe inn hvis det går galt. 
   
 4.  Rengjøring
  Er kaninene klare for å bli satt i et felles bur sammen? Sørg da for at buret er skikkelig rengjort og at urinlukten nøytraliseres.. Du må selvsagt også bytte ut bunndekket. Legg tingene du har brukt i prosessen med å knytte bånd inn i buret, for eksempel doen, leker, høysekken. Det gjør at kaninene vil kjenne igjen lukten, og det forebygger krangling. 

Skritt 4: Den første fysiske kontakten mellom kaninene

Et spennende øyeblikk! Kaninene dine skal for første gang møte hverandre på et nøye utvalgt sted. Stress har en negativ effekt på vennskapsprosessen, slik at du ønsker å unngå dette mest mulig. Visste du at det finnes midler som kan støtte opp om prosessen med å knytte bånd mellom kaniner? Beaphar RabbitComfort® motvirker stress ved hjelp av en kopi av kaniners kroppsegne feromoner. På følgende side kan du lese hvordan feromoner virker: RabbitComfort®

De siste forberedelsene
Før du plasserer kaninene sammen, bør du ha en del viktige ting i beredskap. Du ønsker å kunne gripe inn hvis det går galt, uten at du blir skadet selv. Derfor er det lurt å ha hansker eller et håndkle tilgjengelig. Før du begynner prosessen med å la kaninene knytte bånd, legger du klart et håndkle, eller du tar på deg hansker. Hvis det skulle gå galt, trenger du ikke skille kaninene umiddelbart. Det kan være nok at du klapper i hendene for å distrahere kaninene og gjenopprette roen.

Det første møtet
Det første møtet kan foregå på ulike måter. Du kan velge å sette kaninene sammen og å la dem være sammen så lenge det går bra. Selvsagt følger du godt med på atferden deres, og du lar dem ikke være alene. Hvis det oppstår en konflikt, skiller du kaninene og prøver eventuelt på nytt litt senere. Når du starter prosessen med å knytte bånd på et nøytralt område på formiddagen, og det ikke oppstår konflikter i løpet av dagen, kan du bestemme deg for å sette dem sammen i det faste buret sitt på slutten av dagen. Alt er avhengig av kaninenes atferd, og du kan aldri på forhånd vite om du kan sette dem sammen allerede etter en dag. Stress, også stresset ved flyttingen, kan påvirke atferden. God observasjon og kunnskap om kaninatferd er uunnværlig når kaniner skal knytte bånd. 

En annen metode er å gjennomføre prosessen med å knytte bånd i form av korte møter. Det første møtet skal da være kort. Varigheten er selvsagt avhengig av kaninenes atferd, men som regel holder det med 10 minutter. Dette gjentar du 3 til 5 ganger om dagen. Når det går bra, kan du øke lengden. Ofte ser du stor fremgang i form av vennligsinnet atferd allerede etter 1 uke. Som regel kan kaninene settes sammen permanent etter senest 2 uker. 

Metoden du velger er avhengig av erfaringen, kunnskapen og selvsagt preferansen din, og det du mener er best for kaninene dine. Er du i tvil? Innhent da råd fra noen som har mye erfaring med hvordan man hjelper kaniner med å knytte gode bånd.

Bestemme hierarkiet
For kaninene er det viktig at hierarkiet dem imellom er avklart. Dette gjør de ved å vaske og ri på hverandre. Kaniner rir på hverandre uansett kjønn, og det er et ledd i fastsettelsen av hierarkiet. Ofte rir kaniner på hverandre for å teste hverandre ut og for å bestemme plassen i hierarkiet. 

Unngå slåsskamper
En ordentlig slåsskamp bør helst unngås. Det er som sagt tidligere mange signaler som du kan observere i forkant av en slåsskamp. Hvis du kjenner igjen signalene, kan du unngå en slåsskamp ved å distrahere kaninene. Slik unngår du en ordentlig konfrontasjon, og du hjelper kaninene med å knytte bånd. 

Vellykket vennskap
Når begge kaniner ser ut til å være fornøyde, spiser godt og beveger seg rolig rundt i buret, har du kommet langt. Når de tør å sitte med ryggen mot den andre kaninen, betyr det at de ikke lenger ser på den andre som en trussel. De vil oppsøke hverandre stadig oftere og komme tettere på hverandre. Når de legger seg ned sammen eller begynner å vaske hverandre, er hierarkiet fastsatt. 

Forholdet er selvsagt litt skjørt i starten, og kan påvirkes når de blir skremt eller stresset. Sørg derfor for rolige omgivelser ved hjelp av en Beaphar RabbitComfort® diffusor, som har en kontinuerlig beroligende effekt på kaninene dine. 

Et siste tips når kaniner skal knytte bånd

Synes du dette virker komplisert, eller er du usikker på hva du skal gjøre? En ekspert på kaninatferd kan gi deg gode råde eller hjelpe til når kaninene dine skal bli kjent og knytte bånd. Du kan selvfølgelig be om hjelp når det allerede har gått galt. Men det kan være vel så lurt å være føre var og innhente hjelp fra en ekspert på forhånd om du er det minste i tvil.