Disclaimer

Terms & conditions

Velkommen til Beaphar-nettstedet! Denne siden (sammen med dokumentene det refereres til på den) forklarer vilkårene for bruk som du kan bruke på nettstedet vårt www.beaphar.xx ("nettstedet vårt"). Vennligst les disse bruksvilkårene nøye før du begynner å bruke siden vår. Ved å bruke nettstedet vårt indikerer du at du godtar disse bruksvilkårene og at du godtar å overholde dem. Hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene, vennligst avstå fra å bruke nettstedet vårt.

Vi har ikke til hensikt å gjøre endringer i våre vilkår og betingelser for ofte, men forbeholder oss retten til å gjøre det. Det anbefales at du dobbeltsjekker vilkårene og betingelsene når du besøker siden for å sikre at du godtar de siste vilkårene. Fortsatt bruk av dette nettstedet etter dette tidspunktet vil utgjøre din aksept av nye eller endrede elementer.

Om oss

www.beaphar.com er et nettsted som drives av Beaphar BV ("vi"). Vi kan kontaktes på P.O Box 7, 8100 AA Raalte, Nederland.

Tilgang til nettstedet vårt

Tilgang til nettstedet vårt er tillatt på midlertidig basis, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre tjenesten vi tilbyr på nettstedet vårt uten varsel. Vi vil ikke være ansvarlige hvis siden vår av en eller annen grunn er utilgjengelig til enhver tid eller i en hvilken som helst periode. Fra tid til annen kan vi begrense tilgangen til enkelte deler av nettstedet vårt, eller hele nettstedet vårt, til enhver bruker.

Du er ansvarlig for å gjøre alle nødvendige ordninger for at du skal få tilgang til siden vår. Du er også ansvarlig for å sikre at alle personer som går inn på siden vår via internettforbindelsen din er klar over disse bruksvilkårene og at de overholder dem.

Immaterielle rettigheter

Vi er eier eller lisensinnehaver av alle immaterielle rettigheter på nettstedet vårt og i materialet publisert på det (inkludert, uten begrensning, eventuelle varemerker som vises på nettstedet vårt). Disse verkene er beskyttet av opphavsrettslover og traktater rundt om i verden. Alle slike rettigheter er forbeholdt.

Selv om du kan skrive ut én kopi, og kan laste ned utdrag, av hvilken som helst side(r) fra nettstedet vårt for personlig referanse, og du kan trekke oppmerksomheten til andre i organisasjonen din til materiale som er lagt ut på nettstedet vårt. Du må imidlertid ikke endre papir- eller digitale kopier av materiale du har skrevet ut eller lastet ned på noen måte, og du må ikke bruke illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafikk separat fra medfølgende tekst.

Vår status (og som for alle identifiserte bidragsytere) som forfattere av materiale på nettstedet vårt må alltid erkjennes.

Du må ikke bruke noen del av materialet på nettstedet vårt til kommersielle formål uten å ha fått en lisens til å gjøre det fra oss eller våre lisensgivere.

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned deler av nettstedet vårt i strid med disse bruksvilkårene, vil din rett til å bruke nettstedet opphøre umiddelbart, og du må, etter vårt valg, returnere eller ødelegge eventuelle kopier av materialet du har laget.

Reliance

Kommentarer og annet materiale som er lagt ut på nettstedet vårt, er ikke ment å utgjøre råd om hva som bør stole på. Vi fraskriver oss derfor alt ansvar og ansvar som oppstår fra avhengighet av slikt materiale av enhver bruker av nettstedet vårt, eller av noen som kan bli informert om innholdet.

Endringer på nettstedet vårt

Vi tar sikte på å oppdatere siden vår regelmessig, og kan endre innholdet når som helst. Hvis behovet oppstår, kan vi suspendere tilgangen til nettstedet vårt, eller stenge det på ubestemt tid. Alt av materialet på nettstedet vårt kan være utdatert til enhver tid, og vi er ikke forpliktet til å oppdatere slikt materiale.

Liability

Vi bruker rimelig innsats for å sikre at nøyaktig informasjon er gitt på dette nettstedet, men materialet som vises på nettstedet vårt er gitt uten noen garantier, betingelser eller garantier for nøyaktigheten. I den grad det er tillatt ved lov, ekskluderer vi, andre medlemmer av vår gruppe av selskaper og tredjeparter knyttet til oss herved uttrykkelig:

 • alle betingelser, garantier og andre vilkår som ellers kan være underforstått av lov, vanlig lov eller rett om egenkapital;
 • ethvert ansvar for ethvert direkte, indirekte eller følgetap eller skade som en bruker pådrar seg i forbindelse med nettstedet vårt eller i forbindelse med bruken, manglende evnen til å bruke eller resultater av bruken av nettstedet vårt, nettsteder som er koblet til det og materiale som er lagt ut på den, inkludert, uten begrensning, ethvert ansvar for:
  • Tap av inntekt;
  • Tap av virksomhet;
  • Tap av fortjeneste eller kontrakter;
  • Tap av forventede besparelser;
  • Tap av data;
  • Tap av godvilje;
  • Bortkastet ledelse eller kontortid; og
  • Ethvert annet tap eller skade av noe slag, uansett om det oppstår og enten forårsaket av tort (inkludert, uten begrensning, uaktsomhet), kontraktsbrudd eller annet, selv om det er forutsigbart.

Ingenting i disse bruksvilkårene påvirker vårt ansvar for dødsfall eller personskade som oppstår på grunn av vår uaktsomhet, og heller ikke vårt ansvar for uredelig uriktig fremstilling eller uriktig fremstilling av en grunnleggende sak, eller noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses under gjeldende lov.

Informasjon om deg

Vi behandler informasjon om deg i samsvar med vår personvernerklæring. Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du til slik behandling, og du garanterer at alle data oppgitt av deg er nøyaktige.

Virus, hacking og andre lovbrudd

Du må ikke misbruke nettstedet vårt ved å bevisst introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet vårt, serveren som nettstedet vårt er lagret på eller noen server, datamaskin eller database koblet til nettstedet vårt. Du må ikke angripe nettstedet vårt via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep.

Vi vil rapportere ethvert slikt brudd til de relevante rettshåndhevelsesmyndighetene, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å avsløre identiteten din til dem. I tilfelle et slikt brudd vil din rett til å bruke siden vår opphøre umiddelbart. Vi vil ikke være ansvarlige for tap eller skade forårsaket av et distribuert tjenestenektangrep, virus eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av nettstedet vårt eller til din nedlasting av materiale som er lagt ut på den eller på et hvilket som helst nettsted knyttet til det.

Kobling

Du kan lenke til hjemmesiden vår, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skader vårt rykte eller drar nytte av det, men du må ikke opprette en lenke på en slik måte at det antyder noen form for assosiasjon, godkjenning eller godkjenning fra vår side der det ikke finnes noen. Du må ikke opprette en lenke fra et nettsted som ikke eies av deg. Vår side må ikke være innrammet på noen annen side. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake koblingstillatelsen uten varsel.

Der nettstedet vårt inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter, er disse koblingene kun gitt for din informasjon. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene og påtar oss intet ansvar for dem eller for tap eller skade som kan oppstå fra din bruk av dem.

Forbudt bruk

Du kan kun bruke nettstedet vårt til lovlige formål. Du kan ikke bruke nettstedet vårt på noen måte som bryter med gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov eller forskrift; på noen måte som er ulovlig eller uredelig, eller har et ulovlig eller uredelig formål eller effekt; med det formål å skade eller forsøke å skade mindreårige på noen måte; å overføre, eller skaffe sending av, uønsket eller uautorisert reklame eller reklamemateriell eller annen form for lignende oppfordring (spam); eller å bevisst overføre data, sende eller laste opp materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber, tastetrykkloggere, spionprogrammer, adware eller andre skadelige programmer eller datakode som er utformet for å ha en negativ innvirkning på driften av dataprogramvare eller maskinvare.

Du samtykker også i å ikke få tilgang uten autoritet, forstyrre, skade eller forstyrre: noen del av nettstedet vårt; utstyr eller nettverk som nettstedet vårt er lagret på; all programvare som brukes i leveringen av nettstedet vårt; eller utstyr eller nettverk eller programvare som eies eller brukes av en tredjepart.

Avslutning

Vi vil avgjøre, etter eget skjønn, om det har vært brudd på disse bruksvilkårene gjennom din bruk av nettstedet vårt. Når et brudd har skjedd, kan vi iverksette tiltak som vi finner hensiktsmessig.

Et brudd på disse bruksvilkårene kan føre til at vi tar alle eller noen av følgende handlinger:

 • umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til å bruke nettstedet vårt;
 • utstede en advarsel til deg;
 • rettslige søksmål mot deg for refusjon av alle kostnader på erstatningsbasis (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrative og juridiske kostnader) som følge av bruddet;
 • ytterligere rettslige skritt mot deg; og
 • utlevering av slik informasjon til rettshåndhevende myndigheter som vi med rimelighet mener er nødvendig.

Vi fraskriver oss ansvar for handlinger utført som svar på brudd på disse bruksvilkårene. Svarene beskrevet ovenfor er ikke begrenset, og vi kan iverksette andre handlinger som vi med rimelighet finner passende.

Variasjoner

Vi kan revidere disse bruksvilkårene når som helst ved å endre denne siden. Du forventes å sjekke denne siden fra tid til annen for å legge merke til eventuelle endringer vi kan gjøre, da de er bindende for deg. Noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene kan også bli erstattet av bestemmelser eller merknader publisert andre steder på nettstedet vårt.

Takk for at du besøker siden vår!